ئۇيغۇرچەقازاقشا 简体
ئورنىڭىز : ئۇيغۇرچە - باش بەت - قىززىق نوقتا

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش بويىچە پاش قىلىشنى قوبۇل قىلىش ئۇسۇلى توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇش

يوللانغان ۋاقىت : 2021 - يىلى 03 - ئاينىڭ 17- كۈنى 11:12   |    ئاپتور :   |   مەنبە : شىنجاڭ گېزىتى

    

    پۈتۈن مەملىكەت بويىچە سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش ئورۇنلاشتۇرمىسى، ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، ئاپتونوم رايون نۇقتىدا تۇرۇپ يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسىدىن 14نى ۋە مەخسۇس يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسىدىن بىرنى قۇرۇپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش خىزمىتىگە نۇقتىدا تۇرۇپ يېتەكچىلىك قىلىشنى قانات يايدۇرىدۇ.

 

    ھازىر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى ھەم ھەرقايسى نۇقتىدا تۇرۇپ يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىلىرى، مەخسۇس يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسىنىڭ پاش قىلىش تېلېفونى، پوچتا خەت ساندۇقىنى تۆۋەندىكىچە ئېلان قىلدۇق:

 

    ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2970060 - 0991

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئۈرۈمچى شەھىرى A110 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    1 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 8023915 - 0999

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ غۇلجا شەھىرى A02706 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    2 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: تارباغاتاي ۋىلايىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

 پاش قىلىش تېلېفونى: 6160767 - 0901

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ چۆچەك شەھىرى A005 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    3 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: ئالتاي ۋىلايىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2195551 - 0906

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئالتاي شەھىرى A006 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    4 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2276189 - 0909

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ بورتالا شەھىرى A008 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    5 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: قاراماي شەھىرىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 7526358 - 0990

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ قاراماي شەھىرى A007 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    6 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2588802 - 0994

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ سانجى شەھىرى A009 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    7 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: ئۈرۈمچى شەھىرىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 4168221 - 0991

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئۈرۈمچى شەھىرى A109 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    8 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: تۇرپان شەھىرىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 7602745 - 0995

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ تۇرپان شەھىرى A007 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    9 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: قومۇل شەھىرىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2308112 - 0902

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ قومۇل شەھىرى A004 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    10 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2222219 - 0996

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ بايىنغولىن ئوبلاستى A013 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    11 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: ئاقسۇ ۋىلايىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 6680010 - 0997

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئاقسۇ شەھىرى A005 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    12 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 4225939 - 0908

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئاتۇش شەھىرى A005 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    13 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: قەشقەر ۋىلايىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

پاش قىلىش تېلېفونى: 2629479 - 0998

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ قەشقەر شەھىرى A004 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    14 - يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: خوتەن ۋىلايىتىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 2063700 - 0903

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ خوتەن ۋىلايىتى A016 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    مەخسۇس يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى: ئاپتونوم رايونغا بىۋاسىتە قاراشلىق ھەرقايسى تۈرمە ھەم زەھەر تاشلاتقۇزۇش ئورۇنلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىدۇ

 

    پاش قىلىش تېلېفونى: 5592344 - 0991

 

    پوچتا خەت ساندۇقى: شىنجاڭ ئۈرۈمچى شەھىرى A111 نومۇرلۇق پوچتا خەت ساندۇقى

 

    ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى ۋە ھەرقايسى نۇقتىدا تۇرۇپ يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىلىرىنىڭ تېلېفون قوبۇل قىلىش ۋاقتى: ھەر كۈنى سائەت 10:00دىن 22:00گىچە، خەت، تېلېفون قوبۇل قىلىش ۋاقتى 2021 - يىلى 6 - ئاينىڭ 30 - كۈنى ئاياغلىشىدۇ.

 

    مەخسۇس يېتەكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسىنىڭ تېلېفون قوبۇل قىلىش ۋاقتى: ھەر كۈنى سائەت 10:00دىن 22:00گىچە، خەت، تېلېفون قوبۇل قىلىش ۋاقتى 2021 - يىلى 10 - ئاينىڭ 31 - كۈنى ئاياغلىشىدۇ.

 

    بۇ مەزگىلدە، ئاساسلىقى تەۋەلىكىدىكى پارتىيە كومىتېتى سىياسىي قانۇن كومىتېتلىرى، سوت مەھكىمىلىرى، تەپتىش مەھكىمىلىرى، جامائەت خەۋپسىزلىكى، ئەدلىيە مەمۇرىي ئورگانلىرى (ئاپتونوم رايونغا بىۋاسىتە قاراشلىق ھەرقايسى تۈرمە ھەم زەھەر تاشلاتقۇزۇش ئورۇنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)دىكى سىياسىي قانۇن كادىر - ساقچىلىرىنىڭ مەسىلىسى ئىنكاس قىلىنغان خەت، تېلېفونلار قوبۇل قىلىنىدۇ. قوبۇل قىلىش دائىرىسىگە تەۋە بولمىغان باشقا مەسىلىلەر بەلگىلىمە بويىچە ئالاقىدار تارماقلارنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرۇلىدۇ.

 

    شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن قوشۇنىنى تەربىيەلەش - تەرتىپكە سېلىش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى

 

    2021 - يىلى 3 - ئاينىڭ 14 - كۈنى

 

مەنبە:

مۇھەررىر : رەشىدە مامۇت

قىززىق نوقتا

شىنجاڭ

مۇھاكىمە مۇنبىرى